KURULUM METODOLOJİSİ


Bir Kurumsal Kaynak Planlama yazılımını seçerken ve uygularken yazılım ve donanım maliyeti ötesindeki maliyetler de göz önüne alınmalıdır. Bu maliyetler, aslında sisteme bir kez sahip olduktan sonra sistemin kurulması ve öğrenilmesi ve sürdürülmesi için harcanması gereken maliyetlerdir. Bu maliyetleri önceden görebilmek ve planlayabilmek iyi bir metodoloji ile mümkün olur BİNSAL LOGO projesinde Logo Business Solutions kurulum metodolojisi kullanır. Logo Business Solutions kurulum metodolojisi dünyada birçok başarılı projede kullanılmış denenmiş ve kendini kanıtlamış bir metodolojidir. Müşteri ihtiyaçlarının en etkin şekilde belirlenmesi ve karşılanmasını hedefleyen bu metodoloji aynı zamanda bilginin müşteri çalışanlarınca da kolayca edinilmesini sağlar. Kurulum aşamasında gerçekleştirilecek evreler şunlardır.


Analiz


Bir Kurumsal Kaynak Planlama yazılımını seçerken ve uygularken yazılım ve donanım maliyeti ötesindeki maliyetler de göz önüne alınmalıdır. Bu maliyetler, aslında sisteme bir kez sahip olduktan sonra sistemin kurulması ve öğrenilmesi ve sürdürülmesi için harcanması gereken maliyetlerdir. Bu maliyetleri önceden görebilmek ve planlayabilmek iyi bir metodoloji ile mümkün olur BİNSAL LOGO projesinde Logo Business Solutions kurulum metodolojisi kullanır. Logo Business Solutions kurulum metodolojisi dünyada birçok başarılı projede kullanılmış denenmiş ve kendini kanıtlamış bir metodolojidir. Müşteri ihtiyaçlarının en etkin şekilde belirlenmesi ve karşılanmasını hedefleyen bu metodoloji aynı zamanda bilginin müşteri çalışanlarınca da kolayca edinilmesini sağlar. Kurulum aşamasında gerçekleştirilecek evreler şunlardır.


TASARIM
Tasarım aşamasında Logonun müşterinin ihtiyaçlarına göre nasıl yapılandırılacağı ve kurulacağı tasarlanır, müşteri özelleştirme ihtiyaçları belirlenir ve iş modeli oluşturulur. Önerilen sistem tasarımı Kurumsal Tasarım Dokümanı olarak hazırlanır ve Yönlendirme Komitesinin onayına sunulur. Geliştirme ve Test aşamasına geçmeden önce müşteri Kurumsal Tasarım Dokümanını onaylayıp, imzalamalıdır. Tasarım aşamasının çıktıları:
 İş modelinin tasarlanması
 Kullanıcı ara yüzlerinin, ekranların ve raporların tasarlanması
 Müşteri özelleştirmelerinin tasarlanması
 Veri transferinin ve sistem entegrasyonunun planlanması
 Sistem test planının hazırlanması
 Kurumsal Tasarım Dokümanının hazırlanması ve sunumu
 Kurumsal Tasarım Dokümanın onaylanması


GELİŞTİRME & TESTGeliştirme aşamasında müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerin Logo üzerinde geliştirilmesi ve testi gerçekleştirilir. Bu aşamada ayrıca Logo'nun sistem parametrelerinin kuruluşu gerçekleştirilir. Geliştirme aşamasının çıktıları:  Logo'nun kurulumu (sistem seçeneklerinin belirlenmesi ve iş kurallarının kurulması)
 Tablolar, formlar, rutin süreçler ve ara yüzlerin düzenlenmesi
 Diğer sistemlerle entegrasyon için ara yüzlerin geliştirilmesi
 Test ekibinin eğitilmesi
 Testlerin yapılması
 Müşterinin geliştirme ve testleri onaylaması

UYGULAMA

Uygulama evresinde sistem tümüyle müşteri tarafında kurulur ve tüm kullanıcı eğitimleri tamamlanır. Uygulama aşamasının çıktıları:
 Son kullanıcı dokümanlarının hazırlanması
 Sistem kurulumunun tamamlanması
 Verilerin transferi
 Son kullanıcı eğitimleri
 Sistem Kabul onayının alınması
 Canlı kullanıma geçiş


DESTEKSistem kurulduktan sonra, BİNSAL belirlenen amaçlara ulaşıldığı, sistem özellik ve fonksiyonların tam olarak anlaşıldığı ve kullanıcıların doğru bir şekilde eğitildiğini kesinleştirmek için son aşamada son kullanıcıya destek sağlamaktadır.